EDK CDIP CDPE CDEP
EDK CDIP CDPE CDEP

Enquistas chantunalas

La responsabladad per ils fatgs da furmaziun han en emprima lingia ils chantuns. Qua chattais Vus infurmaziuns davart las particularitads chantunalas dal sistem da furmaziun da la Svizra.

Enquista chantunala 2018/2019: Infurmaziuns tar ils sistems da furmaziun chantunals
Co Ŕ organisÓ il stgalim secundar I? En tge furma vegn giuditgÓ il stadi d'emprender dals uffants? Tge purschidas da promoziun datti per uffants da linguas estras? Respostas a questas ed ad ulteriuras dumondas chattais Vus per mintga chantun en l'enquista chantunala IDES. Deutsch Franšais

Dossiers tematics
Basas legalas chantunalas e collecziuns da material tar differents temas da furmaziun chattais Vus en ils dossiers IDES. vinavant

Structuras chantunalas da scola (preschentaziun grafica)
Qua chattais Vus per mintga chantun ina preschentaziun simplifitgada da las structuras chantunalas da scola. vinavant

Instrucziun CLP
Qua chattais Vus per mintga chantun infurmaziuns tar las purschidas d'instrucziun per uffants immigrads davart la lingua e cultura da lur patria (CLP). vinavant

Glistas da vacanzas
Qua chattais Vus per mintga chantun las datas da las vacanzas da scola. vinavant